Vår Tid Är Nu

Opening scenes/Title music. Director Harald Hamrell, Producer Susann Billberg